Larvikbanken

Innkjøpt av maleren og skulptøren

Hubertus Schaper

Maleriet Ab Ovo-Smeltedigelen

Sculpturen Inn Toto

Ab Ovo
Meltingpot

 

Inn Toto

<

© Copyright bz the autor Hubertus C Schaper

All rights reserved

November 2011